ആൽത്തറ കഥകൾ

Sivakumar poliyath

New member
Messages
3
Reaction score
6
Points
3
ഒരു ഗ്രാമത്തിന്റെ വിശുദ്ധി..
നഷ്ടമായികൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹൃദയം തുറക്കൽ...
ഒരുപാട് ജീവനുള്ള സൗഹൃദങ്ങളുടെ കഥകൾ പറയാനുണ്ട് ഈ ആൽത്തറക്ക്..
ഇന്നിന്റെ തലമുറ മറന്നുപോകുന്നു അവിടെ ഇരിക്കാൻ... സൊറ പറയാൻ..
സമയമില്ല...
നൊസ്റ്റാൾജിയ അനുഭവിക്കുന്ന പലരും ഉണ്ടാവാം...
കൊതിയാവുകയാണ്...
ആ ആല്മരത്തിലെ ഇലകളുടെ കാറ്റു ദേഹത്തിലൂടെ കടന്നു പോവാൻ...
വയസായി എന്ന് പലരും കരുതുന്ന ആ തലമുറയുടെ കഥകൾ കേൾക്കാൻ...
അവർ എത്രയോ ഭാഗ്യവന്മാർ....

കുനിശ്ശേരി ആൽത്തറ ❤️❤️❤️
 

Attachments

  • FB_IMG_1662738107691.jpg
    FB_IMG_1662738107691.jpg
    130.2 KB · Views: 0
Activity
So far there's no one here
Back
Top