കടുവ

suneesh

Super Moderator
Messages
622
Reaction score
11
Points
18
Location
Malaysia
കടുവ സിനിമ കണ്ടിറങ്ങിയ "ആറാട്ട് " അണ്ണനും പ്രേക്ഷകരും തമ്മിൽ അടിയോടടി .. വാക്ക് തർക്കം ..

 
Kaduva (based on true story) ,
an overrated movie ,
But great camera work ,
Climax too boring ,
Shaji Kailas is still in his 90's movie skills ,
He has taken a combination of Narasimham, Nattu Rajavu and little bit Thanthonni movie like an 'Aviyal' ,
My friend told that Thanthonni were better than Kaduva ,
fake promotion ,
Boring and total waste of money .
 
Activity
So far there's no one here
Back
Top