വടംവലി മത്സരം

[emoji2389][emoji2393][emoji3502][emoji2388][emoji2393][emoji3502][emoji2390][emoji2388][emoji2390][emoji2390]
*ശക്തരില്* ശക്തനായ ശക്തൻ തമ്പുരാന്റെ മണ്ണിൽ ഒരു അഖില കേരള വടംവലി മത്സരത്തിന് വേദിയാകുന്നു*

*ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഫ്രണ്ട്*സ് കിരാലൂർ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മൂന്നാമത് അഖില കേരള വടംവലി മത്സരം*
[emoji471][emoji471][emoji471][emoji471][emoji471][emoji471][emoji471][emoji471][emoji471][emoji471][emoji471]

*തിയതി :- 15-05-2022* *ഞായർ*

*തൂക്കം :- 450 kg (Asso)*

*സമയം :- 4 pm*

*സ്ഥലം :- കിരാലൂർ*

*കോർട്ട് :- സ്ലാബ്*

*മത്സര നിയന്ത്രണം :IREതൃശ്ശൂർ ജില്ല വടംവലി അസോസിയേഷൻ* *TSR/TC/401/2018*

*പ്രൈസ് ലിസ്റ്റ്*
[emoji116][emoji116][emoji116][emoji116][emoji116][emoji116][emoji116][emoji116][emoji116][emoji116][emoji116]
*1st prize- 10000 [emoji809] [emoji471]*

*2nd prize- 7777[emoji809][emoji471]*

*3rd prize- 5555[emoji809]️[emoji471]*

*4th prize- 4444[emoji809]️[emoji471]*

*5th prize- 2000*

*6th prize- 2000*

*7th prize- 2000*

*8th prize- 2000*

*9th to 16th prize- 1000*

*രെജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ- 300*


*ഉണ്ണിമോൻ :- 9447619116*

*ജിജോ :- 9249735249*

*സിന്റോ :- 9496349287*

*ബെഞ്ചമിൻ :- 8589921007*

Sent from my RMX2001 using Tapatalk
 
Activity
So far there's no one here
Back
Top