Mi 5x

3G/4G MMPA input voltage VPH 3.7v, VPA 0.9 to 3.5 v

MMPA.jpg
 
VBAT (Battery ways 3.6 V to 4.2 V) and VPH Power (3.7 v)
VBAT.jpg
 
Activity
So far there's no one here
Back
Top